Choose your language

Privacy Policy

(AB) Yönetmeliği 2016/679'un 13. maddesi uyarınca www.fydrobakingstones.nl web sitesini ziyaret eden kullanıcıların KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

NEDEN BU BİLGİ

(AB) Yönetmeliği 2016/679 (bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır) uyarınca, bu sayfa, aşağıdaki URL'de elektronik olarak erişilebilen web sitelerini/web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin yöntemleri açıklamaktadır: • www.fydrobakingstones.nl
Bu bilgiler, Veri Koruma Kurumu'nun etki alanı dışındaki kaynaklara atıfta bulunan web sitelerinde yayınlanabilecek hypertext linkleri aracılığıyla ulaşılabilen diğer web sitelerini, sayfaları veya çevrimiçi hizmetleri ilgilendirmez.

VERİ KONTROLÜ

Yukarıda belirtilen internet sitelerinin ziyaret edilmesinin ardından kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin veriler işlenebilecektir.
Veri Denetleyicisi, kayıtlı ofisi Morsestraat 9-11 - 6716 AH Ede NL adresinde bulunan Fydro Baking Stones'tur (E-posta: info@fydrobakingstones.nl, telefon +31 318 648 320).

İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAK

Bu sayfada belirtilen kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından web sitesinin yönetimi için gerekli olduğu ölçüde ve belirli politikalara dayalı olarak ve gerektiğinde rızaya dayalı olarak, web sitesi tarafından sunulan hizmetlerin sunulması ve ifası amacıyla işlenmektedir.

İŞLENEN VERİ TÜRLERİ VE İŞLENME AMACI

Veri tarama
Bu web sitesini çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışma sırasında, İnternet iletişim protokollerini kullanırken iletimi zımnen olan belirli kişisel verileri toplar.
Bu kategori, kullanıcıların kullandığı bilgisayarların ve terminallerin IP adreslerini veya alan adlarını, istenen kaynakların URI (Uniform Resource Identifier/Locator) notasyonundaki adreslerini, isteğin yapıldığı zamanı, isteğin sunucuya iletilmesinde kullanılan yöntemi, yanıt olarak elde edilen dosya boyutunu, sunucudan yanıt durumunu gösteren sayısal kodu (başarılı, hatalı vb.) ve kullanıcının işletim sistemi ve bilgisayar ortamı ile ilgili diğer parametreleri içerir.
Web servislerinin kullanımı için gerekli olan bu tür veriler ayrıca:
• hizmetlerin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgiler elde edin (en çok ziyaret edilen sayfalar, zamana veya güne göre ziyaretçi sayısı, menşe coğrafi bölgeler, vb.);
• sunulan hizmetlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Tarama verileri, web sitesinin çalışmasını garanti etmek için gerekli olan süreden daha uzun süre saklanmaz ve birleştirmenin ardından derhal silinir (Yasal Makamlar tarafından suçların araştırılması ihtiyacı dışında).

Kullanıcı tarafından iletilen veriler
Veri Sorumlusunun iletişim adreslerine isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak mesaj gönderilmesi, ayrıca internet sitelerindeki formların doldurulması ve iletilmesi, gönderenin cevap verebilmek için gerekli olan iletişim verilerinin yanı sıra iletişimlerde yer alan tüm kişisel verilerinin alınmasını içermektedir.
Belirli hizmetleri sağlamak için hazırlanan belirli sayfalarda belirli bilgiler yayınlanacaktır.

Çerezler ve diğer izleme sistemleri
Kullanıcıların profilini çıkarmak için tanımlama bilgileri kullanılmaz ve izleme sistemleri kullanılmaz.
Oturum tanımlama bilgileri (kalıcı olmayan) kullanılır ve kesinlikle web sitelerinde güvenli ve verimli gezinme için gerekli olanla sınırlıdır. Oturum çerezlerinin terminallerde veya tarayıcılarda saklanması kullanıcı tarafından kontrol edilirken, sunucularda HTTP oturumlarının sonunda çerezlerle ilgili bilgiler, diğer tarama verilerinde olduğu gibi yedi günü aşmayan saklama süreleri ile hizmet günlüklerinde saklanır.

VERİ ALICILARI

Kullanılan teknolojik platformların geliştirilmesi, tedariki ve operasyonel yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Yönetmelik'in 28. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen internet sitelerinin ziyaret edilmesiyle toplanan verilerin Veri İşleyicileri gibi görevlendirilen kişiler tarafından alıcısı olabilecektir.
Toplanan kişisel veriler, işleme amaçları ve yöntemleri için sağlanan özel talimatlar temelinde hareket eden Veri Koruma Kurumu personeli tarafından da işlenir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Veri sahipleri, öngörülen durumlarda, kendilerini ilgilendiren kişisel verilere erişme, düzeltme, silme, işlemeyi sınırlandırma veya işlemeye itiraz etme hakkına sahiptir (Yönetmelik m. 15 ve devamı). Spesifik talep yukarıda belirtilen kişilere iletilebilir.

ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI

Bu internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel verilerinin Yönetmelik'te öngörülen hususlara aykırı olarak işlendiğine inanan veri sahipleri, 2009 md. Yönetmelik'in 77'si veya uygun yasal işlem yapılma hakkı var. (Yönetmelik m. 79).